W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ,,Programie dla szkół" mającym na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.  Dążymy do upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. W naszej szkole realizowane są również inne działania o charakterze edukacyjnym mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania.

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ,,Aktywna tablica". 
W listopadzie i grudniu 2021 r. niektórzy nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniach ,,Lekcja: Enter" rozwijając swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Dzięki udziałowi w projekcie rozwinie się również infrastruktura szkoły, a co za tym idzie - zyskają na tym uczniowie mając większe możliwości do rozwoju swoich kompetencji cyfrowych.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na doposażenie pracowni przyrodniczych zgodnie z kryterium V Rezerwy Oświatowej w roku 2021. Jesienią 2021 roku zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkolne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów fizyka, chemia, geografia oraz biologia.