NASI NAUCZYCIELE:

mgr Monika Składanek

p.o dyrektora szkoły,

język niemiecki

mgr Magdalena Lewandowska wychowanie fizyczne, technika, 
edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
mgr Marcin Mikołajczyk historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Jolanta Uczyńska język polski, biblioteka
mgr Bogusława Piasecka religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Joanna Plona  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Magdalena Rakowska-Grochowska język angielski, biologia
mgr Agnieszka Rydzewska matematyka, fizyka, informatyka
mgr Żaneta Pawłowska chemia
mgr Anna Szablak urlop rodzicielski
mgr Iga Wojciechowska-Gruszfeld edukacja przedszkolna
mgr Olga Zalewska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Martyna Lutostańska przyroda
PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY:
Pani Magdalena Cwalina
Pan Andrzej Marczewski
Pani Ewa Sokołowska
Pani Beata Szumowska