Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie do wycieczki w kwocie 5 tys. zł.

Założeniem programu jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowaniu w centrach nauki ma stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.