Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie jest beneficjentem programu „Laboratoria Przyszłości”.

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts & Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Środki przyznawane organom prowadzącym szkoły pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz ten został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Sprzęt, na kwotę 30 tys. zł, pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości ma na celu uatrakcyjnienie zajęć szkolnych i umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.