W ramach kolejnej edycji rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 nasza szkoła wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystany do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zakupione zostały laptopy oraz programy multimedialne do pracy na zajęciach logopedycznych, terapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych na łączną kwotę 43 750 zł.