21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z zespołem Downa. Celem jest uświadomienie, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji.

Każdy z nas również może w prosty sposób przyłączyć się do akcji promującej. Wystarczą do tego… kolorowe skarpetki.
Uczniowie klasy 4 i 5 zostali zachęceni, aby 21 marca każdy założył kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z zespołem Downa.
 
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21.
 
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Dobrzyjałowie wraz z Biblioteką Szkolną w roku szkolnym2020/2021 uczestniczy w projekcie przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała książka - wielki człowiek".

Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu dzieciom wydawane są tzw. wyprawki czytelnicze składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz
z broszurą dla rodziców.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Są już pierwsi czytelnicy, którzy zebrali cały zestaw naklejek i zostali nagrodzeni dyplomem Małego Czytelnika oraz upominkiem od biblioteki.

 

Nasze Szkolne Koło Caritas bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Dołączmy - dzielmy się dobrem

  

 

 

Pocztówka na zdrowie

Członkowie Szkolnego Koła Caritas wspólnie z swoim rodzeństwem włączyli się w akcję „Pocztówka na zdrowie” z okazji XXIX Światowego Dnia Chorego. Dzieci wykonały 42 piękne kartki, które zostaną przekazane 11 lutego do podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i Hospicjum w diecezji łomżyńskiej.

 

Dar serca

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w akcji charytatywnej Bożonarodzeniowy Dar Serca.

W dniu 31.01.2021 r. zorganizowaliśmy kwestę przy Kościele Parafialnym w Dobrzyjałowie na zakup koncentratorów tlenowych (urządzeń do tlenoterapii domowej lub w hospicjum). Wspólnie udało nam się zebrać 1082 złote. Pieniądze zostały przekazane do Caritas w Łomży.

Dziękujemy za wsparcie.