Poniedziałkowy poranek 30 maja 2022 r. powitał społeczność naszej szkoły deszczem. To dla nas ważny dzień, więc nawet pogoda nie była w stanie przeszkodzić w przeżywaniu uroczystości nadania imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie.

Na zaproszenie wzięcia udziału w podniosłym dla nas wydarzeniu odpowiedziało wielu gości, którzy zaszczycili swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się:

Ks. Janusz Stepnowski - Biskup Diecezji Łomżyńskiej,
P. Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
P. Stefan Krajewski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
P. Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
P. Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
P. Artur Wierzbowski - Wójt Gminy Piątnica,
Ks. Artur Szurawski – Kanclerz Kurii Biskupiej w Łomży
P. Maria Dziekońska – Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego,
P. Adam Niebrzydowski – Burmistrz Jedwabnego,
P. Krzysztof Weber – Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
P. Bogdan Bieńczyk – Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Radni Gminy Piątnica,
P. Barbara Sobczyńska – Wanke – Sekretarz Gminy Piątnica,
Ks. Jerzy Krysztopa - proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli,
Ks. Jan Soliwoda – Proboszcz Parafii w Dobrzyjałowie,
P. Witold Gronostajski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łomży,
P. Martyna Polkowska – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łomży,
P. Ewa Chludzińska – Prezes Zarządu ZNP Oddział w Łomży,
P. Agnieszka Filipkowska – Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy,
P. Zdzisława Tarnacka – kierownik Publicznej Biblioteki w Dobrzyjałowie
Dyrektorzy Szkół w gminie Piątnica, Przyjaciele szkoły, Rodzice i Mieszkańcy Dobrzyjałowa

Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie. W imieniu szkolnej społeczności P. Izabela Zapert – Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem uczniów powitała Ks. Janusza Stepnowskiego – Biskupa Łomżyńskiego i wyraziła podziękowanie za przyjęcie zaproszenia. Podczas nabożeństwa, celebrowanego przez Ks. dr. Janusza Stepnowskiego - Biskupa łomżyńskiego, został poświęcony  sztandar szkoły.

Oficjalna część uroczystości została zorganizowana w budynku szkoły. Poprowadzili ją nauczyciele, P. Agnieszka Szabłowska oraz P. Michał Chojnowski. Po odśpiewaniu hymnu narodowego oraz powitaniu gości głos zabrała P. Izabela Zapert – Dyrektor Szkoły, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że nadanie szkole imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie. Zauważyła, że siła autorytetu Prymasa nie wynika bowiem z faktu zajmowania w hierarchii kościoła tak zaszczytnego i ważnego miejsca czy też zwycięstwa w konfrontacji z komunistyczną machiną. Wielkość i siła kardynała Stefana Wyszyńskiego wynika z tego, że jego życie naznaczone było mądrością, pokorą, odwagą, męstwem i autentycznością. Wskazała na istotne i uniwersalne przesłania nauczania Kardynała.

Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, przypominając postać Prymasa Tysiąclecia, podkreślając zasługi dla naszej Ojczyzny i dla zwykłego człowieka. Życzyli również, by społeczność szkoły znajdowała siłę do realizacji dziedzictwa Patrona.

Aktu nadania Imienia Szkole dokonał P. Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady Gminy Piątnica, który odczytał  Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego, a następnie wręczył ją Dyrektorowi Szkoły.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Rady Rodziców: P. Marcin Sobuta, P. Iwona Santocka oraz P. Małgorzata Konopka przekazali Sztandar szkoły pani Dyrektor, która następnie przyjęła ślubowanie uczniów i przekazała go Pocztowi Sztandarowemu Uczniów. Poczet Sztandarowy dokonał uroczystej prezentacji Sztandaru, a prowadząca spotkanie odczytała jego opis.

Zwieńczeniem uroczystości był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły pod opieką P. Barbary Matejkowskiej. Młodzież poetyckim słowem i piosenką oddała hołd Patronowi oraz zaprezentowała w formie przedstawienia epizod z życia Kardynała.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz cała Społeczność Szkolna  składają serdeczne podziękowania wszystkim znamienitym Gościom, Przyjaciołom i przedstawicielom lokalnych mediów za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością. Zaszczytem było gościć Państwa w naszej placówce. Dziękujemy również  za wszystkie cenne wskazówki i rady, życzliwe słowa oraz gratulacje.

Szczególne podziękowania kierujemy do Darczyńców, dzięki którym zakupiony został sztandar oraz sprzęt nagłaśniający:

P. Artura Wierzbowskiego - Wójta Gminy Piątnica

Radnych Gminy Piątnica

Piotra Kaczyński - Prezesa HEXABANK w Piątnicy

ZNP oddział Łomża

Tomasza Męczkowskiego - MJ Jedwabne

Jolanta i Jarosław Sokołowscy

Nauczycieli i pracowników SP w Dobrzyjałowie

Rady Rodziców przy SP w Dobrzyjałowie

Samorządu Uczniowskiego SP w Dobrzyjałowie

Stanisława Najdy - SONAROL

Łucji i Grzegorza Boroń

Sylwii i Przemysława Kleszczewskich

Eweliny Załuska

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Dobrzyjałowa, Górk Sypniewo i Pieńk Borowych, a także do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyjałowie za życzliwość, zrozumienie i pomoc przy organizacji uroczystości.