W dniach 12-21 grudnia 2022 roku w została przeprowadzona akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Jest to projekt ekologiczny i edukacyjny, który ma na zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czynny udział w akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany jest na poczet zbiórki szkolnej.

Warto dodać, że zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i mieszkańcy wsi wzięli aktywny udział w wyżej wspomnianej inicjatywie, za co serdecznie dziękujemy!!! W zbiórce zebraliśmy - 940 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.