Dnia 18 października dzieci z całego świata zjednoczyły się i wzięły udział w wielkiej kampanii modlitewnej „ Milion dzieci modli się na Różańcu” - modlitwy o pokój i pojednanie na całym świecie.

My również, jako szkoła, przyłączyliśmy się do tej ogólnoświatowej inicjatywy modlitewnej organizowanej przez katolicką organizacje charytatywną i Papieskie Stowarzyszenie pomoc Kościołowi w Potrzebie.

O godz. 9.00 wspólnie z uczniami klasy drugiej i trzeciej wraz z opiekunami chwyciliśmy za różańce, by modlić się o pokój. Bo kiedy odmawiamy Różaniec, nasza Najświętsza Matka wlewa w nasze serca nową nadzieje, że jako dzieci Jednego Ojca możemy rzeczywiście żyć razem w pokoju i bezpieczeństwie.

Barbara Matejkowska