W dniu 16 września przedszkolaki już po raz kolejny wzięły udział w akcji sprzątania okolicy wokół naszej szkoły, w ten sposób stały się wolontariuszami ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: ,,Wszystkie śmieci na całym świecie są nasze”, a jej nadrzędnym celem  było rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci ochoczo zajęły się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Czynny udział naszych przedszkolaków w tym przedsięwzięciu  z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o czystość otoczenia.

Opracowała:
Renata Szczytkowska