Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki prowadzi ankietę na temat konkursów i olimpiad przedmiotowych. Badanie jest anonimowe, a odpowiedzi na pytania zajmą jedynie 5 minut. Ankieta będzie aktywna do 1 października br

Badanie posłuży przygotowaniu raportu, w którym znajdą się m.in. informacje dotyczące organizacji olimpiad i konkursów. Zostanie on przekazany Ministrowi Edukacji i Nauki. 

WIĘCEJ INFORMACJI

ANKIETA