24 czerwca 2022 roku pożegnaliśmy kolejny rocznik ósmoklasistów i zakończyliśmy rok szkolny. W uroczystości wzięli udział P. Artur Wierzbowski – Wójt Gminy Piątnica oraz asp. Monika Lipińska i st. insp. Małgorzata Jórzak, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Łomży Nasi absolwenci przy wsparciu uczniów klasy siódmej i czwartej przygotowali montaż słowno – muzyczny.

Nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie zostali obdarowani wieloma pamiątkami będącymi podsumowaniem ich ciężkiej, całorocznej pracy. Padło wiele pięknych i wzruszających słów. Klasa ósma z pewnością zostanie długo w naszej pamięci. Ten rok szkolny był bardzo pracowity dla naszej szkoły – ponowne przejście na naukę zdalną, przygotowanie uroczystości związanych z nadaniem szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz udział w wielu konkursach i zawodach. Podczas apelu wręczono nagrody książkowe dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce. Bez wątpienia każdy uczeń zasłużył teraz na chwilę odpoczynku.

Podczas uroczystości aspirant Monika Lipińska wręczyła nagrodę Filipowi Baczewskiemu, który zdobył III miejsce w konkursie pt. „Prześlij życzliwość”, organizowanym przez Komendę Policji w Białymstoku.

Do zobaczenia w następnym roku szkolnym!

Michał Chojnowski