29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie odbyła się uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez Panią Agnieszkę Szabłowską i Panią Barbarę Jasińską.

Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV – V był hołdem dla twórców konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych związanych z tym wydarzeniem. Miał on również na celu zaznajomić nas z bardzo ważnym przesłaniem: patriotyzmu powinniśmy uczyć się każdego dnia i jako naród powinniśmy żyć tak, aby nasza ojczyzna rozwijała się w duchu wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.