27 października odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Pasowanie to szczególne wydarzenie w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Wzbudza ono wiele emocji wśród uczniów, jak i rodziców. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.

Uroczystość pasowania poprowadziły uczennice starszych klas, które powitały młodszych kolegów i koleżanki – obiecały pomoc w rozwiązywaniu problemów, życzyły jak najlepszych wyników  w nauce, wielu przyjaźni i radosnych dni w naszej szkole.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili część artystyczną, w której zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Program artystyczny uświetnili również uczniowie klasy II i uczennice z klasy III Oliwia Fabiszewska oraz  Alicja Modzelewska.

Wiele ciepłych słów skierowali do uczniów Rodzice oraz Pani Dyrektor Izabela Zapert, która złożyła dzieciom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie im wiele wspaniałych chwil. Później rozpoczął się niezwykle podniosły moment uroczystości – złożenie ślubowania na flagę, a zaraz po nim Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i wiele upominków sprezentowanych przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz uczniów klasy III. Kiedy wróciliśmy do sali lekcyjnej, pierwszoklasiści byli bardzo podekscytowani i szczęśliwi.

Życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

 

Bożena Żelechowska