Dnia 13.10.2021 r. w naszej szkole miała miejsce akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem p. Dyrektor Izabeli Zapert, która powitała społeczność szkolną i w imieniu własnym złożyła nauczycielom oraz pracownikom obsługi  życzenia z okazji ich święta.

W swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie zawodu nauczyciela, przywołując postać John Keatinga - bohatera „Stowarzyszenia umarłych poetów”, który w swoich uczniach potrafił rozpalić iskrę pasji, zainteresowania otaczającym światem, wewnętrzny ogień. Nie bał się łamać stereotypów i przeciwstawiać zasadom, jeśli widział w tym dobro swoich uczniów. Dzięki temu zyskał ich szacunek i zaufanie.

W swojej wypowiedzi Dyrektor poruszyła też jakże ważny aspekt życia szkolnego:

„W dzisiejszych czasach, kiedy oraz trudniej odnaleźć nam autorytety, to właśnie nauczyciele mają do spełnienia niezwykle ważną rolę. Wskazywać młodym ludziom, co w życiu jest najważniejsze, kierować ku wartościom, uczyć świata i budzić zaciekawienie nim. Poza tym wszystkim nauczyciel musi być sprawnym pedagogiem i psychologiem, życzliwym i pogodnym człowiekiem wzbudzającym zaufanie swoich wychowanków. Henry Adams powiedział: Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ. Te słowa wskazują, jak ważna jest rola nauczyciela. Jego praca, to nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, ale też budowanie poczucia wartości, nauczenie poruszania się w labiryncie ciągle zmieniającego się świata, pomoc w odnalezieniu własnej ścieżki życia. Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, który potrafią radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym’.

W tym szczególnym dniu p. Dyrektor Izabela Zapert podziękowała nauczycielom „za zaangażowanie w pracę, życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzają uczniów. Za to, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw”. Gorące słowa podziękowania skierowała również do pracowników niepedagogicznych. Za to, że każdego dnia  dbają, byśmy mogli realizować swoją misję w odpowiednio przygotowanych salach lekcyjnych, poruszać się po czystych korytarzach, a także za wszelką pomoc w realizowaniu naszego wspólnego celu, jakim jest wychowanie  młodego człowieka. Do życzeń przyłączyła się  również p. Marzena Obrycka – przedstawiciel Rady Rodziców,  dziękując nauczycielom za niewyczerpalną siłę energii i trud włożony w poszerzanie horyzontów myślowych.

Zgodnie z tradycją nagrodzono nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się swoją  pracą i zaangażowaniem. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. K. Klepacka, p. K. Nizińska, p. R. Szczytkowska i p. Zenon Ciborowski, natomiast nagrodę Wójta Gminy Piątnica p. A. Sobczyńska.

Wyrazy wdzięczności płynęły również od uczniów podczas akademii. Były piosenki, humorystyczne scenki z życia szkoły, a także wiązanka refleksji na temat zawodu nauczyciela. Nie obyło się bez brawurowo wyśpiewanego „Sto lat”, kwiatów i słodkiego upominku.

Krystyna Nizińska