Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Dobrzyjałowie wraz z Biblioteką Szkolną w roku szkolnym2020/2021 uczestniczy w projekcie przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała książka - wielki człowiek".

Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu dzieciom wydawane są tzw. wyprawki czytelnicze składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz
z broszurą dla rodziców.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Są już pierwsi czytelnicy, którzy zebrali cały zestaw naklejek i zostali nagrodzeni dyplomem Małego Czytelnika oraz upominkiem od biblioteki.