ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Centrum Usług Samorządowych z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: ,,Bezgotówkową, cykliczną sprzedaż paliw do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na stanie CUS w Piątnicy”.

        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i istotne warunki realizacji w/wymaganej usługi zawierają załączniki do niniejszego zamówienia.

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, w pokoju nr 4 w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: (wg oznaczenia postępowania).

            W wyniku niniejszego zamówienia, oferta najatrakcyjniejsza cenowa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz propozycji cenowej pdf 110.66 KB Paweł Brzozowski
Opis przedmiotu zamówienia pdf 213.42 KB Paweł Brzozowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 13:58 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 grudzień 2022 13:58 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 grudzień 2022 13:59 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 14:33 Paweł Brzozowski