Status prawny

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Instytucji.


 

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy jest jednostką budżetową Gminy Piątnica, nieposiadającą osobowości prawnej, która działa na podstawie:

1. Uchwały NR 318/XLVII/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 29 września 1944 o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.