Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Instytucji oraz o wynikach naboru.

Zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko specjalista do spraw płac w CUS w Piątnicy.

Do 14 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw płac”.