Dowóz uczniów do szkół

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy realizuje zadania związane z zapewnieniem przez Gminę Piątnica bezpłatnego transportu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu


 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203) Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy realizuje zadania związane z zapewnieniem przez Gminę Piątnica bezpłatnego transportu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu oraz dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych ww. artykule ustawy.