Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203) Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy realizuje zadania związane z zapewnieniem przez Gminę Piątnica bezpłatnego transportu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu oraz dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych ww. artykule ustawy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin dowozów pdf 583.30 KB Paweł Brzozowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 11:53 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 11:56 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 luty 2021 11:56 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 11:57 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 11:59 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 11:59 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 12:00 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 luty 2021 12:01 Paweł Brzozowski