Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie na dzień 2020.12.31 oraz informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie za rok 2020.
ustanowione dnia:
2020.05.11
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
Przechowuje:
Główna Księgowa Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych.
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
2020 Sprawozdania finansowe - SP Dobrzyjałowo skan pdf 6.46 MB Paweł Brzozowski
2020 INFORMACJA DODATKOWA - SPDo skan pdf 735.46 KB Paweł Brzozowski
2020 Bilans pdf 838.44 KB Paweł Brzozowski
2020 Rachunek zysków i strat pdf 636.23 KB Paweł Brzozowski
2020 Zest. zmian w funduszu jednostki pdf 625.91 KB Paweł Brzozowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 12:38 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 12:39 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 12:39 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 12:40 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 12:41 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 12:41 Paweł Brzozowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 12:44 Paweł Brzozowski